Par klepu

Neatkarīgi no tā, vai klepus produktīvs, vai neproduktīvs (sauss), klepošana vienmēr ir nepatīkama un traucējoša!